Sản phẩm tiêu biểu

Hệ thống điều hành sản xuất Mes

MES (Manufacturing Execution System – Hệ thống điều hành sản xuất) là một hệ thống sản xuất tích hợp tập trung vào giám sát sàn, kiểm soát, hậu cần, theo dõi lịch sử và quản lý chất lượng sản phẩm theo thời gian thực với mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Hệ thống monitoring

Sử dụng công nghệ lõi thiết lập data từ thiết bị, các trạm chung chuyển để kết nối server
Ứng dụng các công cụ phân tích và thống kê dữ liệu như 6 sigma, QC tools…Tạo nên data tổng thể

                           Hệ thống Smart Vision / AI /Machine Learning

                                                                           

Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Chia sẻ từ
khách hàng

98.241+

Hàng nghìn khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi

Khách hàng tiêu biểu