Địa chỉ

Xóm 4, thôn Hải Bối, xã Hải Bối,
Đông Anh, Hà Nội

0912.655.285

dd.nguyen@sfd-jsc.com / sale@sfd-jsc.com

sfd.jsc@gmail.com / svina.sale@gmail.com